+355 33 222288

info@univlora.edu.al

STAFI i SRC4PH

Prof. Assoc. Dr. Fatjona Kamberi
Drejtuese e SRC4PH

Fatjona Kamberi është Profesore e Asociuar dhe studiuese në Universitetin e Vlorës "Ismail Qemali" në Shqipëri në Fakultetin e Shëndetit. Ajo ka doktoraturë në Shkenca Shëndeti, dhe që nga viti 2020, është drejtuese e Qendrës Kërkimore Shkencore për Shëndetin Publik në të njëjtin fakultet. Ajo është autore e  më shumë se pesëdhjetë artikujve kërkimor në fushat e edukimit infermieror, kujdesit shëndetësor dhe shëndetit publik të botuar në revista shkencore të indeksuara dhe me faktor impakti. Ajo ka prezantuar një sërë punimesh mbi veprimtaritë shkencore brenda dhe jashtë vendit. Me pasionin për rëndësinë e cilësisë në arsimin e lartë, ajo është e përfshirë në mënyrë aktive në sigurimin e cilësisë në mësimdhënie, të nxënit dhe kërkimin shkencor. Ajo është anëtare e Grupit Këshillues Teknik për Komunikimin e Rrezikut, Angazhimin e Komunitetit dhe Menaxhimin Infodemik (TAG në RCCEIM) në situatat emergjente shëndetësore në Rajonin Evropian të OBSH-së. Gjithashtu ajo është anëtare e bordit menaxhues në COST Actions të ndryshme dhe koordinatore Erasmus+ për institucionin e saj. Interesat e saj primare kërkimore janë praktika e bazuar në evidenca, edukimi dhe kërkimi infermieror, edukimi dhe promovimi shëndetësor, depistimi dhe parandalimi i kancerit, shëndeti mendor, ushqyerja e shëndetshme, kujdesi kronik, e-shëndeti dhe edukimi simulator.

Për më shumë informacion

https://www.researchgate.net/profile/Fatjona-Kamberi, and https://orcid.org/0000-0003-4793-9384

 

Email: fatjona. kamberi@univlora.edu.al

Twitter pageFacebook pageLinkedIn page
Prof.Dr. Yllka Stramarko
Pedagoge

Twitter pageFacebook pageLinkedIn page
Dr. Glodiana Sinanaj
Pedagoge

Glodiana Sinanaj është pedagoge dhe studiuese në Universitetin e Vlorës “Ismail Qemali” në Shqipëri në Fakultetin e Shëndetit që prej vitit 2008. Është Doktore Shkencash në “ Shkenca Infermierore” dhe anëtare e Qendrës Kërkimore Shkencore për Shëndetin Publik në këtë Fakultet që prej themelimit të saj. Në konferencat dhe revistat e ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare ka prezantuar punime shkencore mbi kujdesin shëndetësor infermieror. Është autore e shumë artikujve shkencorë në fushat e edukimit shëndetësor në infermieri, shëndetit publik dhe kujdesit në sëmundje kronike të publikuara në botime shkencore. Ajo është pjesë e grupit të punës të programit “Promovimi i Mjekësisë Geriartrike në vendet ku është ende në zhvillim” në të cilin ofrohet një hapësirë e hapur për bashkëpunim midis kërkuesve në të gjithë Evropën (dhe më gjerë) dhe në këtë mënyrë i jepet shtysë përparimeve dhe inovacioneve kërkimore. Studimet e saj në fushën e infermierisë, fokusohen te edukimi shëndetësor infermieror, promovimi i shëndetit, mirëqenies dhe kompetencës për kujdesin personal në të gjitha grupmoshat, praktika infermierore bazuar në evidencë, infermieria në komunitet, shëndeti mendor, kujdesi shëndetësor dixhital, parandalimi i kancerit dhe kujdesi holistik te pacienti. Krahas aktivitetit kërkimor puna e saj në mësimdhënie ka synuar të ndihmojë në formimin professional të studentëve të Fakultetit të Shëndetit.


Për më shumë informacion


RG: https://www.researchgate.net/profile/Glodiana-Sinanaj


E-mail: glodiana.sinanaj@univlora.edu.al

                glodisinanaj78@hotmail.com

Twitter pageFacebook pageLinkedIn page
Dr. Petraq Mustaqe
Pedagog
Brunilda Subashi
Pedagoge
Jerina Jaho
Pedagoge
Irini Rrapushi
Pedagoge
Krenar Malaj
Pedagog

Krenar Malaj është pedagog dhe studiues në Universitetin e Vlorës “Ismail Qemali” në Shqipëri në Fakultetin e Shëndetit që prej vitit 2017. Është anëtar i Qendrës Kërkimore Shkencore për Shëndetin Publik. Në konferencat dhe revistat e ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare ka prezantuar punime shkencore mbi kujdesin shëndetësor. Autor i "Plani lokal i veprimit për Mjedisin dhe Shëndetin për qytetin e Vlorës", dhe shumë studime të tjera.

Për më shumë informacion
Email: krenar.malaj@univlora.edu.al

Anteo Guri
Pedagog

Anteo Guri është asistent lektor dhe studiues në universitetin e Vlorës “Ismail Qemali” në Shqipëri në Fakultetin e Shëndetit. Në korrik 2023 ai është diplomuar në degën Mjekësi e Përgjithshme pranë Universitetit të Mjekësisë Tiranë dhe është anëtar i Qendrës Kërkimore Shkencore prej tetorit 2023. Interesat primare kërkimore janë mjekësia e bazuar në evidenca, promocioni shëndetësor,farmakovigjilenca, vaksinimi, shëndeti mendor, stili i jetesës dhe shëndeti publik, tele-mjekësia.

Për më shumë informacion:
E-mail: mailto:gurianteo9@gmail.com

Enkeleda Mahilaj
Specialiste Kerkimi
TwitterFacebookLinkedIn