+355 33 222288

info@univlora.edu.al

Dita Botërore e Shëndetit

Në dt. 11 Prill 2024, në kuadër të Ditës Botërore të Shëndetit, Qendra Kërkimore Shkencore për Shëndetin Publik, në bashkëpunim me Departamentin e Infermierisë dhe

Dita Botërore e Aktivitetit Fizik

Në dt. 6 Prill 2024, me rastin e Ditës Botërore të Aktivitetit Fizik, Qendra Kërkimore Shkencore për Shëndetin Publik në bashkëpunim me Departamentin e Kujdesit

Future Of PMPH 2024 Conference

Theme: Empowering Healthcare: Exploring Global Macrotrends, Advanced Treatments, and Cutting-Edge Technologies for Personalized and Affordable Care Amsterdam, Netherlands, from March 18th to March 19th, 2024.

ABSTRACT BOOK ISBN 9789928379733

International Conference on Risk Communication, Community Engagement, and Infodemic Management for Infection and Chronic Diseases in Emergency Health Situations ABSTRACT BOOK ISBN 9789928379733   Click

Konferenca Ndërkombëtare

ZHVILLOHET NË UV KONFERENCA NDËRKOMBËTARE MBI “KOMUNIKIMIN E RREZIKUT, ANGAZHIMIN E KOMUNITETIT DHE MENAXHIMIN INFODEMIK PËR INFEKSIONET DHE SËMUNDJET KRONIKE NË SITUATAT SHËNDETËSORE EMERGJENTE” Ditën

EuGMS Society Congress

On September 19, the Scientific Research Centre for Public Health, University of Vlore, “Ismail Qemali, Albania, we will be at the EuGMS Society Congress, which