+355 33 222288

info@univlora.edu.al

ABSTRACT BOOK ISBN 9789928379733

International Conference on Risk Communication, Community Engagement, and Infodemic Management for Infection and Chronic Diseases in Emergency Health Situations ABSTRACT BOOK ISBN 9789928379733   Click

Vizita e parë kërkimore në strukturat e laboratorave të gjalla të VITALISE Living Lab e 4 kërkuesve shkencore nga Qendra Kërkimore Shkencore e Fakultetit të Shëndetit

Nga 20-24 Shkurt 2023, 4 kërkuese shkencore, staf akademik nga Qendra Kërkimore Shkencore e Fakultetit të Shëndetit, zhvilluan vizitën e parë kërkimore në strukturat e laboratorave të gjalla të VITALISE Living Lab, përkatësisht në strukturat e laboratoreve të gjalla të Universitetit Arsitotle të Selanikut, Greqi, AUTH Living Lab Infrastructure.